Infestors

Forsvunde Wally

Wally er en bonde, der hver aften kommer ind og drikker på kronen, men en aften vender Wallys æsel hjem uden Wally.

Der bliver stjålet forskellige ting i Masklund.

Der er også forsvundet en tømmer, som var der for et par uger sinden for at søge job. Krofatter troede at tømmeren var løbet fra regningen, men nu mistænker han, at tømmeren også er blevet dræbt.

Thomas sanser og finder ud af at nogle af de stjålne sager ligger under jorden. Vi finder en indgang til et hulesystem i byens brønd. Der har vi en hard kamp mod 2 Meazel, som vi overvinder til sidst.

Vi finder ligeledes de stjålne genstande i hulerne og retunere dem til ejerne.

2 Rygte point.

Comments

cbalslev

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.