Infestors

Inkasso

Magiske Melvins håndlangere

Magiske Melvin mangler at få betalling for en magisk kiste fra Tym Ginger (en artefact magiker).

Da vi når frem til Tyms tårn bliver vi mødt af hans lærling (Julia Arma), der fortæller at Tym er væk og at de ikke kan komme i kontakt med ham.

Tym har tilsyneladende taget kisten med på rejsen.

Thomas er kommet i kontakt med en fyr der siger, at han hedder Locus, der udgiver sig for være lærling for Tym.

Vi aftaler med Julia, at vi hjælper dem med at finde Tym.

Vi aftaler at mødes med Locu oppe ved Drakos grænsepost. Her overmander vi på snedigvis Locu og hans 20 mand i kroen ved grænseposten. (Drako og hans mænd hjalp også lidt til).

Efter lidt kærligt forhør fra Barske Brian tilstår Locu, at han arbejder for Lars Ungnam og de har kidnappet Tym og overfaldet os tidligere. Ligeledes fortæller han, at Tym bliver holdt fanget i et palæ uden for en by i det sydlige Nordland.

Tyms lærlinge fortæller at Lars Ungnam tidligere har handlet med Tym og at han den gang var meget intresseret i Hyms kommunikationssten. Luco fortæller at der ca. er 20 mand tilbage i Palæet. Palæet har tre etager og en kælder og at Tym bliver holdt fanget i sin egen kiste.

Comments

cbalslev

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.