Infestors

Kidnappet

Melvin havde solgt nogle magiske ting til troldmanden Tym, Hym har dog ikke betalt for tingene. Derfor bliver the Badgers sendt ud til Tym for at inkassere pengene. Da The Badgers når frem, viser det sig dog, at Tym er forsvundet. The Badgers aftaler derfor med Tyms lærlinge, at de vil arbejde sammen om at få Tym tilbage.

Det lykkes via en kommunikationssten at få kontakt til en af Tyms kidnappere(Luco), som vi aftaler et møde I en kro ved den nordlige grænseovergang(Northen outpost). Begge parter forsøger at lokke den anden i en fælde, så det ender med en større kamp I kroen, hvor det lykkes the Badgers at overvinde Luco —og hans mænd. Med en lidt lettere overtalelse af Luco, fortæller han, at Lars Ungnam har et masion på den anden side af grænsen, hvor han holder Tym fanget

Comments

cbalslev

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.