Infestors

Kidnappet del 3

Vi kommer fremLars Ungnams masion. Her pasificere vi vagterne i haven og tager en lysvej op til 3. sal, hvor der er lys i et værelse. Der kæmper vi en blændende kamp med Djam(Djam blændede os alle). Det lykkes hereafter nedkæmpe resten af styrken i mansionet.
Vi finder tilsidte Hym i hans kiste i kælderen.

Herefter plynre vi mansionet og fylder alle tingene i kisten.

Vi kommer vel hjem med Hym og bliver hereafter druknet i beløning.

Comments

cbalslev

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.