Infestors

Uhyrlighederne ved Ekkertslugten

En magisk orb havde taget kontrollen med en troldmand. Han brugte krafterne til at animere døde dyr og gobliner til at terrorisere lokalbefolkningen.

Comments

cbalslev

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.