Johan

Description:

Har været med I The Badgers siden, vi reddede ham, hvor han var efterladt med halsen ståret over i skovet.

Bio:

Johan

Infestors cbalslev